Installatiewerk.net de installatietechniek startpagina
Home | Link toevoegen | Retourlinks | Adverteren | LinkedIn | Mini Poll | Nieuws | Zoeken | Contact | Over deze site | Sitemap

Productgroepen NL-SfB
Afvoeren
Beveiliging
Buitenwandopeningen
Communicatie
Elektrotechniek
Gasinstallaties
Gebouwbeheer
Gebruiksvoorzieningen
Keukenvoorzieningen
Klimaatregeling
Koelinstallaties
Luchtbehandeling
Onderhoudsvoorziening
Sanitair
Terreinvoorzieningen
Transport
Verlichting
Waterinstallaties
Warmtedistributie
Warmteopwekking
 Algemeen
Bouwzaken
Doe het zelf
Energiebesparing
Hulpmiddelen
Ondersteuning
Personeelszaken
Service&onderhoud
 Installateur/adviseur
Advies & Engineering
Installateurs

Disclaimer

 

De op deze website getoonde informatie wordt door Installatiewerk.net met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Installatiewerk.net verstrekt door middel van deze website links en informatie over producten en diensten die in de meeste gevallen door anderen worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Installatiewerk.net aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website of het al of niet werken van links.

Installatiewerk.net aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website opgenomen informatie.

Verwijzingen naar sites die niet door Installatiewerk.net worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Installatiewerk.net uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Installatiewerk.net worden onderhouden wordt afgewezen.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Installatiewerk.net.

Installatiewerk.net
R.H. Witteveen

 

 

 

© Copyright 2000-2016  R.H.Witteveen  e-mail  Privacy  Disclaimer    Laatste update: zaterdag 20 augustus 2016

Installatiewerk.net
de installatietechniek startpagina